Evaluarea regulata a performantelor angajatilor

Evaluarea performantelor este un sistem formal de masurare, evaluare si influentare a calitatilor, comportamentului si randamentului unui angajat în îndeplinirea sarcinilor sale. Obiectivul este sa se determine cât de productiv este un angajat si/sau sa se determine daca productivitatea unui angajat poate fi îmbunatatita. Fundamentul evaluarii performantelor este analiza postului (si fisa postului ulterioara). Principalul obiectiv al evaluarii este identificarea golurilor de performanta – când performanta nu întruneste standardele organizationale – în timp ce feedbackul este necesar pentru a informa angajatul despre aceste goluri de performanta. Pe scurt, utilitatea evaluarii performantelor consta în urmatoarele:

    Îmbunatatirea performantelor
    Compensatia
    Plasarea
    Evaluarea nevoilor de instructaj & dezvoltare
    Planificarea carierei
    Detectarea erorilor de concepere a postului
   Detectarea factorilor externi ce influenteaza performanta postului

Cele mai întâlnite trei metode de evaluare folosite sunt:

  • scalele de rating
  • metodele de încercare
  • si metodele orientate spre rezultate sau MBO (management în functie de obiectiv).