Evaluarea managementului

Procesul de evaluare a managementului ofera o imagine multidimensionala asupra cunostintelor, aptitudinilor actuale ale persoanei în materie de management, precum si asupra potentialului de a îndeplini în mod eficient rolul de director. Echipati cu aceste informatii de diagnostic, liderii organizationali pot stabili care directori au cel mai bun potential de a se dezvolta si excela. Directorii pot fi apoi alocati tipurilor de sarcini si proiecte pentru care sunt cei mai potriviti pentru a putea conduce în mod eficient.

Rezultatele evaluarii ajuta organizatiile si în stabilirea prioritatilor instructajului numai acolo unde sunt detectate deficiente, eliminând astfel programele de instructaj inutile si asigurând rezultate mai productive de la investitia lor în instructaj. Persoanele beneficiaza de feedbackul personal pe care îl primesc referitor la aptitudinile si calitatile lor actuale pentru a putea lua decizii în cunostinta de cauza cu privire la cariera si dezvoltarea profesionala.