Evaluarea angajatilor pentru restructurare si reducerea personalului

În cazul în care un angajat nu îsi îndeplineste sarcinile cu succes sau nu-si îmbunatateste nivelul de performanta, se poate folosi documentatia de evaluare a performantei pentru a dezvolta Planul de Îmbunatatire a Performantei (PIP). Aceasta evaluare ofera obiective mai detaliate, cu feedback mai frecvent, unui angajat care face eforturi sa obtina un nivel bun de performanta. Scopul este îmbunatatirea, însa neîndeplinirea sarcinilor poate duce la luarea unor masuri disciplinare sau chiar la rezilierea contractului de munca, în special pe timp de declin economic.